Emelie Wallersjö

Sälj- & Kundansvarig

Adrian Rosca

VD / Produktansvarig

Styrelse & advisory board

Våra finansiärer sitter också med i vår styrelse. De är alla entreprenörer med lång erfarenhet, som själva har lyckats med sina egna bolagsresor. Utöver styrelsearbete bidrar de också praktiskt med sina respektive kompetenser för att ta Bidrik framåt.

Leif Erlandsson

Styrelseordförande

Henrik Lewander

Styrelseledamot

Jesper Wetterbrandt

Styrelseledamot

Anders Björck

Styrelseledamot

Magnus Thorarensen

Senior advisor

;