Banker

Offertgalleriet

Offertgalleriet är en samling branschanpassade offerter som du kan använda som utgångspunkt för dina egna offerter.

Antingen kan du skapa en ny offert utifrån offertgalleriet, eller så kan du infoga enskilda sidor via Infoga sidor i offert-redigeringen.

Standardsidor

Standardsidor är en samtling sidor som är organiserade utifrån vilken typ av sidor de är. Exempelvis "framsidor" och "baksidor". Du kan använda standardsidor som utgångspunkt när du vill skapa helt nya sidor från grunden.

Du kan infoga standardsidor i din egen offert via knappen Infoga sidor i offert-redigeringen.

Bilder

Om du inte ser det streckade fältet när du öppnar Bilder, är den dold och kan öppnas genom att trycka på knappen Visa i listen i botten.

Ladda upp bild

 1. I vänstermenyn, tryck Bilder
 2. Dra en bild från din dator till det streckade fältet i botten. Du kan också trycka i det streckade fältet för att öppna en dialog där du kan välja bild.
Om en bild tas bort ur bildbanken kommer den inte länge synas eller vara valbar i bildbanken. Men den kommer finnas kvar "under ytan" för att den inte ska försvinna ur äldre dokument som fortfarande innehåller bilden.

Redigera & Ta bort bild

Uppladdade bilder visas som miniatyrer i en lista. Tryck på en bild för att öppna dess redigeringen och möjligheten att ta bort bilden.

Mallar

Banken för Mallar behöver aktiveras under Tillägg för att vara tillgänglig.

Skapa ny mall

För att kunna skapa mallar behöver du din användare ha inställningen Kontoadministratör.

 1. Tryck på knappen med din epostadress
 2. Välj Mallar
 3. Tryck på Skapa ny mall
 4. Välj att utgå från annat dokument eller skapa en tom mall

Spara offert som mall

 1. Tryck på knappen med din epostadress
 2. Välj Mallar
 3. Välj Skapa ny mall
 4. Välj Utgå från annat dokument
 5. Tryck på fliken Offerter
 6. Tryck på den offert du vill skapa en mall av
 7. Tryck på Välj dokument
 8. Ge mallen ett beskrivande namn, exempelvis "Offertmall för Maskin X".
 9. Tryck på Skapa mall

Artiklar

Sparat innehåll

Banken för Sparat innehåll behöver aktiveras under Tillägg för att vara tillgänglig.

Till skillnad från sidor är rutor enbart delar av en sida. Det exempelvis vara rutor för produktbeskrivningar, pristabeller och kundreferenser som infogas till en sida.

Som ett komplement till innehållsrutor finns "Standardrutor". Det är generella rutor för text, tabell och bild.

Skapa ny innehållsruta

 1. Öppna banken Sparat innehåll
 2. Tryck på Skapa innehållsruta
 3. Välj att skapa från Standardrutor eller kopiera från ett annat, redan sparat innehåll

Fortnox (integration)

;