Dashboard

Översikt

Det första du kommer till när du loggar in i Bidrik är din Dashboard. Till vänster finns en meny med alla aktiva vyer.

Överst finns en turkos list med Bidrik-logotypen till vänster och huvumenyn till höger.

I mitten syns den valda vyn. När du loggar in, visas alltid offertvyn först.

Offertvyn

Ett team är användare som hör till samma kontor som du.

I offertvyn ser du alla dina offerter. Om du kryssar i Visa teamets offerter ser du också alla offerter som andra användare inom ditt team har skapat.

Händelser

Händelser är sånt som kunden gör med offerten. Om en kund öppnar, skickar meddelande, accepterar eller avslår en offert, kommer den händelsen visas under Händelser.

Om du trycker på en händelse, öppnas den offert som händelsen tillhör.

Statistik

Vänster pajdiagram visar samtliga offerter som är aktiva. Aktiva offerter räknas offerter som har status ej skickad, skickad, öppnad eller utgången.

Höger pajdiagram visar offerter som avslutade den valda månaden. Du kan bläddra mellan månader med piltangenterna över diagrammet. Avlsutade offerter är offerter som har status accepterad, avslagen eller levererad.

;