Profilhanteraren

Logo

Färger

Typsnitt

Typsnitt kan väljas för olika typer av text. Under fliken Grundinställningar finns det inställningar för Bastypsnitt och Rubriktypsnitt.

Bastypsnitt & Rubriktypsnitt

Om inget annat typsnitt är valt kommer det typsnitt som är valt som Bastypsnitt att användas. Vi rekommenderar att man väljer det typsnitt man använder i brödtexter som Bastypsnitt.

Det typsnitt man väljer som Rubriktypsnitt, kommer genomgånde användas som typsnitt i alla rubiker. Mer detaljerade typsnittsinställningar kan göras under fliken Avancerat.

Välj typsnitt

  1. Välj typsnitt genom att trycka på det typsnitt du vill ändra
  2. I typsnitt-dialogen som öppnas finns flikarna Standardtypsnitt och Uppladdade typsnitt
  3. Tryck på det typsnitt du vill ändra till

Ladda upp egna typsnitt

  1. Välj ett typsnitt så att typsnitt-dialogen öppnas
  2. Tryck på fliken Uppladddade typsnitt
  3. Dra din typsnittfil från din dator och släpp i det streckade fältet

Avancerat

1 Under fliken Avancerat, finns mer detaljerade inställningar för olika innehållstyper. Exempelvis rubrik, underrubrik, brödtext, sidhuvud och sidfot.

;