Tillägg

Komplettera ditt konto genom att slå på valbara tillägg.

Aktivera ett tillägg

  1. Tryck på knappen med din epostadress.
  2. Tryck på Tillägg.
  3. Aktivera Tillägg genom att slå på reglaget.
  4. Vissa tillägg har ytterligare konfigurationsmöjligheter som du hittar under knappen Inställningar för tillägget.
  5. Tryck på Spara.
;